Odzyskiwanie danych Odzyskiwanie danych z dysków twardych

W przypadku awarii komputera dostęp do danych znajdujących się na dysku twardym może być niemożliwy. Organizacje zajmujące się odzyskiwaniem danych mogą pomóc. Mogą one przenieść dysk do innego działającego komputera lub wymienić części dysku twardego. Części te mogą obejmować głowice odczytu/zapisu, ramiona siłowników i układy scalone. Niektóre firmy zajmują się także wymianą talerzy dysku na talerze z innego dysku. Czytaj dalej, aby uzyskać więcej informacji na temat odzyskiwania danych z dysków twardych. Pamiętaj, aby poprosić o bezpłatną wycenę, gdy będziesz chciał skorzystać z usługi.

Odzyskiwanie metadanych

Plik jest zwykle podzielony na dwie części: dane pliku i metadane pliku. Metadane pliku dostarczają systemowi najważniejszych informacji o pliku, takich jak jego nazwa, lokalizacja w pamięci masowej oraz data utworzenia lub ostatniej modyfikacji. Bez metadanych system plików nie może zlokalizować pliku. Jednak odzyskiwanie metadanych podczas odzyskiwania danych może pomóc w przywróceniu danych pliku i struktury folderów. Proces odzyskiwania metadanych jest również znany jako przywracanie metadanych. Aby przywrócić metadane pliku, system musi zlokalizować plik na dysku twardym, a jeśli ich brakuje, proces kończy się niepowodzeniem.

File Scavenger to jedno z rozwiązań programowych, które wykorzystuje metadane do odzyskiwania danych z dysku twardego. Aplikacja skanuje dysk w poszukiwaniu metadanych systemu plików i rekonstruuje plik lub folder. Jej algorytm wyodrębnia metadane z systemu plików, a następnie stosuje je do ponownego złożenia plików i folderów. Metoda ta jest najskuteczniejsza w przypadku odzyskiwania plików zawierających wiele plików, ale może okazać się niezadowalająca w przypadku brakujących metadanych lub nieprawidłowych rozmiarów plików.

Systemy plików wykorzystują metadane szczątkowe do śledzenia aktywności plików i uprawnień dostępu. Podczas gdy większość systemów plików usuwa zawartość plików po ich usunięciu, inne zachowują metadane, które mogą być wykorzystane jako dowody cyfrowe. Metoda wykorzystująca metadane YAFFS2 pozwala zrekonstruować system plików i odzyskać usunięte pliki. Metadane są również cennym elementem cyfrowego materiału dowodowego. W ten sposób narzędzia kryminalistyczne mogą łatwo odzyskać usunięte pliki i przywrócić je do systemu.

Jeżeli metadanych systemu plików nie da się odzyskać, pomocne może być narzędzie File System Manager. Narzędzie to jest odpowiednikiem samfsdump w wierszu poleceń i automatycznie tworzy kopię zapasową metadanych w ramach odzyskiwania danych. Narzędzie to umożliwia również wykonywanie migawek metadanych w dowolnym momencie. Można również zautomatyzować ten proces, używając zadania cron. Do odzyskiwania danych ze zarchiwizowanych plików można również użyć narzędzia SAMFS Dump. Należy jednak pamiętać, że dane zapisane po rozpoczęciu zrzutów metadanych nie są archiwizowane. Może być konieczne ręczne odtworzenie tych plików, ponieważ mogły one nie zostać zarchiwizowane.

Nadpisywanie plików

Na szczęście odzyskiwanie danych po nadpisaniu plików jest możliwe, nawet jeśli kopia zapasowa utraconych danych została utworzona na innym dysku lub partycji. Chociaż szanse na odzyskanie utraconych danych są niewielkie, nadal istnieje możliwość odzyskania plików w takiej sytuacji. Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak odzyskać pliki po ich nadpisaniu i jak zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji. W międzyczasie podajemy kilka przydatnych wskazówek. Po utracie danych, jeśli to możliwe, nie należy używać tego samego dysku lub partycji.

Najpierw otwórz Eksploratora Windows i znajdź folder zawierający nadpisany plik. Następnie wybierz właściwości tego folderu. Kliknij zakładkę „Poprzednie wersje”. Wybierz poprzednią wersję pliku, a następnie przywróć ją. Jeżeli wszystko inne zawiedzie, zawsze możesz spróbować skorzystać z profesjonalnego oprogramowania do odzyskiwania plików. Oprogramowanie to pozwoli odzyskać utracone pliki dowolnego typu i w dowolnym formacie. Po odzyskaniu pliku można go użyć do utworzenia kopii zapasowej ważnych plików.

Po znalezieniu nadpisanych plików przejdź do Panelu sterowania, aby je przywrócić. Możesz też kliknąć je prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Przywróć. Po wybraniu przywróconego pliku zostanie on zapisany w oryginalnej lokalizacji. Jeśli kopia zapasowa plików została utworzona w lokalizacji sieciowej, można również wybrać nową lokalizację w celu ich przywrócenia. Jeśli odzyskiwanie zakończy się powodzeniem, będzie można wyświetlić przywrócony plik w nowej lokalizacji.

System Mac OS X zawiera wbudowaną funkcję tworzenia kopii zapasowych, znaną jako Time Machine. Aby móc korzystać z tej funkcji, należy odpowiednio skonfigurować Time Machine. Na dysku zewnętrznym przechowywane są kopie zapasowe. W razie potrzeby odzyskania nadpisanych plików można z niego skorzystać z kopii zapasowej. Upewnij się tylko, że zewnętrzny dysk twardy jest w dobrym stanie, aby zapewnić możliwość odzyskania plików. Następnie upewnij się, że plik kopii zapasowej jest w tym samym formacie co oryginał.

Kopie zapasowe lustrzane

Jeśli chcesz zwiększyć prawdopodobieństwo odzyskania utraconych danych, niezbędne są kopie lustrzane. Zestawy nośników lustrzanych są tworzone przez utworzenie kopii zestawu nośników, przy czym każda kopia lustrzana zawiera kopię tej samej rodziny nośników. Ponieważ każda rodzina nośników ma swoją własną kopię zapasową, zestaw kopii lustrzanych wymaga podobnej liczby urządzeń do tworzenia kopii zapasowych. Ponadto każda kopia lustrzana może zawierać maksymalnie dwanaście urządzeń multimedialnych. Zestaw lustrzany jest dobrym rozwiązaniem do odzyskiwania utraconych danych w przypadku awarii sprzętu.

Kopie lustrzane mają jednak kilka wad. Kopie lustrzane nie są chronione hasłem i nie można w nich śledzić różnych wersji plików. Ponadto, ponieważ odzwierciedlają one zmiany dokonane w źródle, stwarzają duże ryzyko utraty danych, uszkodzenia i niewłaściwego użycia. Ponieważ każda kopia jest kopią lustrzaną, zmiany dokonane w źródłowej bazie danych zostaną również powielone w kopii zapasowej. Dlatego należy dokładnie sprawdzać kopie zapasowe, aby upewnić się, że wszystkie pliki są nienaruszone.

Niektóre programy do tworzenia kopii lustrzanych są bezpłatne i można ich używać do tworzenia takich kopii zapasowych. Dobrym przykładem jest program AOMEI Backupper. Tworzy on plik o nazwie ADI, który zawiera wszystkie dane ze źródłowego dysku twardego. Jest również szybki i obsługuje kilka różnych typów kopii zapasowych, w tym przyrostowe i różnicowe. Oprogramowanie można również skonfigurować tak, aby obsługiwało szyfrowanie, kompresję, synchronizację i tworzenie kopii lustrzanych danych. Doskonałym wyborem jest również program Acronis True Image.

Jak każda strategia tworzenia kopii zapasowych, tworzenie kopii lustrzanych ma wady. Drugi dysk może się łatwo zużyć z powodu częstego wykonywania kopii zapasowych. Ponadto tworzenie kopii lustrzanych powoduje większe obciążenie serwera głównego, co skutkuje mniejszą ilością miejsca na dane. Co więcej, nie chroni przed infekcjami wirusowymi, usuwaniem plików ani błędami. Co więcej, powoduje problemy z chłodzeniem, a nawet może doprowadzić do zniszczenia drugiego dysku. Dlatego przy wyborze strategii odzyskiwania danych należy rozważyć zalety i wady tworzenia kopii lustrzanych.

Live CD/DVD

Program do odzyskiwania danych z płyt CD/DVD Live jest przeznaczony do odzyskiwania plików z płyt przy użyciu alternatywnych i ogólnych technik. Metody te mogą obejmować dane, które są ignorowane przez większość popularnych systemów operacyjnych. Programy te mogą również obsługiwać starsze sesje, takie jak płyty ISO9660 lub Joliet. Proces odzyskiwania płyt CD obsługuje również skanowanie w poszukiwaniu utraconych plików i folderów UDF. Przed rozpoczęciem procesu odzyskiwania należy upewnić się, że program został uruchomiony na czystym komputerze.

Oprogramowanie do odzyskiwania danych Live CD/DVD to doskonały wybór dla początkujących użytkowników. Umożliwia ono użytkownikom podgląd plików i zapisywanie ich na innym urządzeniu. Jego przyjazny dla użytkownika interfejs sprawia, że odzyskiwanie danych jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Wydajny algorytm skanowania programu potrafi odzyskać nawet najbardziej uszkodzone pliki. Za pomocą tych narzędzi można przywracać dane z dysków wszystkich rozmiarów, w tym z płyt DVD. Można również wybrać określone typy plików i zapisać je do wykorzystania w przyszłości.

Płyty Live CD doskonale nadają się do odzyskiwania utraconych danych, zwłaszcza gdy główny system operacyjny nie działa. Aby korzystać z płyty Live CD, należy uruchomić główną przeglądarkę plików, zwykle Nautilus w Ubuntu. Program uruchamiający aplikację pozwala na zarządzanie zmapowanymi dyskami. Aby uniknąć przypadkowego mapowania, wybierz partycję, która ma być używana jako partycja odzyskiwania. Zostaną wyświetlone wszystkie pliki i foldery, w tym usunięte pliki oraz wszelkie inne pliki i foldery.

W przypadku korzystania z dysku Live CD/DVD do odzyskiwania danych należy go używać tylko wtedy, gdy jest się pewnym, że można odzyskać utracone pliki. Zazwyczaj płyta Live CD/DVD wystarcza do uzyskania dostępu do Internetu, ale może to być kłopotliwe, jeśli pozwolisz innym osobom zamontować dysk twardy. Aby zminimalizować ryzyko, można odłączyć dysk twardy. Jeśli nie masz pewności co do możliwości odzyskania danych z komputera, zawsze możesz utworzyć kopię zapasową przy użyciu płyty Live CD/DVD.

Naprawa dysku twardego

Jeśli dysk twardy klika, prawdopodobnie jest to problem mechaniczny. Tego typu problem jest zbyt poważny, aby można go było rozwiązać samodzielnie i wymaga skorzystania z usług profesjonalisty. Profesjonalny serwis pobiera z góry opłatę za diagnostykę i odzyskanie danych. Często, jeżeli dysk jest nienaprawialny, serwis może obciążyć Cię całą opłatą za odzyskanie danych, nawet jeżeli uda się je odzyskać. Zanim zapłacisz za usługi profesjonalisty, dowiedz się jak najwięcej o naprawie dysku twardego, zanim oddasz go do naprawy.

Istnieje kilka oznak uszkodzonego dysku twardego. Często są to uszkodzenia zewnętrzne lub wewnętrzne. Uszkodzony dysk może wydawać odgłos kliknięcia lub może być wadliwą płytką drukowaną. Komputer może nie rozpoznawać dysku twardego, dlatego ważne jest, aby jak najszybciej sprawdzić jego stan. Do typowych objawów awarii dysku twardego należą odgłosy klikania, brak wirowania i brak rozpoznawania systemu operacyjnego. Profesjonalista może przeprowadzić naprawę dysku twardego niezbędną do odzyskania potrzebnych danych.

Dysk twardy może ulec awarii z powodu wadliwej instalacji lub obsługi. Jeśli dysk został upuszczony lub uderzony ciężkim przedmiotem, mógł ulec uszkodzeniu fizycznemu. Przed skontaktowaniem się z fachowcem należy sprawdzić w Zarządzaniu dyskami, czy dysk jest rozpoznawany przez system. Jeżeli jest to zdrowy dysk, odzyskiwanie danych prawdopodobnie się powiedzie. W przeciwnym razie konieczne będzie odłączenie dysku i skorzystanie z usług odzyskiwania danych.

Dane, które zostały przypadkowo usunięte, nadal gdzieś tam są. Zostały one oznaczone jako „wolne” miejsce na nowe pliki. Jeżeli dysk twardy został fizycznie sformatowany, danych nie da się odzyskać. Aby odzyskać dane z fizycznie sformatowanego dysku twardego, należy skorzystać z profesjonalnej usługi odzyskiwania danych. Wykwalifikowany specjalista użyje specjalistycznego sprzętu i środowiska wolnego od zanieczyszczeń. Proces ten wymaga czasu, ale jest tego wart.

Dane adresowe:

AKTE Odzyskiwanie danych – Kontakt
ul. Morasko 17, 61-680 Poznań
Telefon: 784 898 784
Telefon: 784 380 784
opłata za połączenie wg taryfy operatora
e-mail: [email protected]